Hírek röviden

A Forráspont Lelkigondozó Szolgálat 2017. március 1-jén megkezdte működését a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség irodáján, a Dugonics tér 12. szám alatt. Bejelentkezés: elektronikusan: forraspontszeged@gmail.com; telefonon a 20-3689412 számon, vagy személyesen a Forráspont Lelkigondozó Szolgálatnál. Facebook: https://www.facebook.com/forraspontszeged

Kalkuttai Boldog Teréz anya templom PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Kiss Imre   

Előtörténet

Újszegeden egy új templom fölépítésének gondolata, mégpedig éppen ezen a helyen (!), már az 1990-es években kezdett érlelődni az akkori plébános, Katona Nándor atya, valamint az itt lakó Agócs Rózsa Ludviga szalvátor nővér fejében. A tervezgetés 2003-ban öltött konkrétabb formát, és végül Gyulay Endre  püspök úr 2004-ben határozta el, hogy templom, közösségi ház és lelkészlakás épüljön ezen a telken. A gondolatot igen hamar magáévá tette az újszegedi egyházközség is.

Az előtörténethez hozzátartozik, hogy Ludviga nővér Ilona nevű testvérével együtt építtette a ’60-as években azt a házat, mely 1975–2005-ig, tehát 30 éven át a Szent Kereszt kápolnának adott helyet, vagyis a mai templom elődjének. A kápolna létrehozása, lelkipásztori ellátásának megszervezése Havass Géza újszegedi plébánosnak köszönhető. Agócs Rózsa és Ilona azért választották akkoriban ezt a telket házépítésre, mert itt állt az egyházmegye jubileumi kőkeresztje (1930-ban állították).

A két lakószobájukból kialakított kápolnában 40-50 hívő fért el. Az újszegedi plébánia papjai minden szombaton délután 4-kor tartottak vasárnapi előesti szentmisét. A hívek számának növekedése miatt megérett a helyzet egy korszerű egyházi épületegyüttes megvalósítására. Az itt lakó újszegedi hívekben komoly igényként merült fel, hogy rendszeresen legyen itt szentmise (ne csak szombat délután), lehetőség a többi szentség ünneplésére, a hit továbbadására és arra, hogy legyenek különféle közösségi programok is.
Az az erős vágy él az itteni közösségben, hogy ez a templom és ház szolgálja az evangelizáció ügyét, hogy a környéken lakó emberek megismerjék Isten mindenkire kiáradó szeretetét, amely Jézus keresztjében és föltámadásában, valamint a Szentlélek elküldésében nyilvánult meg.

Megvalósulás

A templom és közösségi ház építésének kezdeményezői és megvalósítói egyházi részről:

 • Gyulay Endre szeged-csanádi püspök
 • Dr. Kiss Imre újszegedi plébános, általános püspöki helynök
 • Dr. Bóna Lajos világi elnök

Templomtervezők

 • Kiss Ágoston
 • Valkony Károly okleveles építészmérnökök.

Nemcsak megálmodták, hanem végig is kísérték az egész építkezést, részt vettek a megvalósítás minden küzdelmében, fájdalmában és örömében. Minden apró részletet szívükön viseltek.

A munkálatok kezdete: 2006. január 8.
Ünnepélyes alapkőletétel: 2006. ápr. 8.
Templomszentelés: 2006. okt. 14. - Gyulay Endre ny. püspök és Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök

További mérnökök és technikai kivitelezők

 • Belsőépítész: Dragonits Márta
 • Statikus mérnök: Dudás Zsuzsa
 • Gépészmérnök: Himer András
 • Villamosmérnök: Sebők Ferenc
 • Villamossági kivitelező: Dabis Jenő villanyszerelő
 • Hangrendszer: Pétervári Lajos hangmérnök

Művészeti munkák

 • Kalkuttai Teréz anya oltárképe: Sonkodi Rita festőművész
 • Templomi kerámiák: Tóth Magdolna keramikus
 • Feszület: Beliczai Mária szobrász
 • Szűz Mária Istenszülő ikon: Pascari Dimitru ikonfestő
 • Tabernákulum, papi szék, ambó, kereszt: Gergely László asztalosmester

Kivitelezés

 • K’Art Építész Stúdió Kft.: Kendi Imre mérnök
 • Létesítmény felelős: Szalma Ferenc mérnök
 • Építésvezető: Kiss Ferenc mérnök
 • Műszaki ellenőr: Fogas Péter mérnök

Gazdasági oldal

 • Az épület összköltsége: 160 M Ft.

Források
Alapvetően és elsősorban az isteni Gondviselés, mely a következőket használta fel:

 • Szeged-Csanádi Püspökség
 • ausztriai egyházi segélyszerv: Kirche in Not, Königstein
 • Amerikai Püspöki Kar által szervezett gyűjtés
 • Szeged MJ Város Önkormányzata, egyházi alap
 • Agócsi Rózsa Ludviga szalvátor nővér, illetve a Szalvátor rend adományozása

A fentieken kívül nagyon-nagyon sok hívőtől kapott az Újszegedi Egyházközség, illetve az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány támogatást, adományt, természetbeni fölajánlást. A hívek széleskörű összefogása, áldozata nélkül ez a templom és közösségi ház nem épülhetett volna meg mai formájában!

Feltétlen említést érdemel az a sok imádkozó is, aki lelki támogatásával járult hozzá Isten házának létrehozásához. Hiszen ez a ház nemcsak téglából, betonból, fából és üvegből épült, hanem imából is.

Teréz anya templom nyitva tartása:
péntek, szombat: 16.00-18.00
vasárnap: 10.45-12.45

Fotó: Dusha Béla


Nagyobb térképre váltás

 
Ki olvas minket
Oldalainkat 9 vendég böngészi